Produkcja UAB Juodeliai do Europy dociera również drogą wodną

Dzięki wzrostowi mocy przerobowych UAB Juodeliai zwiększa się ilość produkcji, wzrasta liczba klientów, rozszerza się rynek zbytu. Z tego powodu ważnym zadaniem dla spółki stało się znalezienie alternatywy dla transportu lądowego, za pomocą którego aktualnie jest przewożona największa część produktów. Od kwietnia br. wyroby UAB Juodeliai zaczęto eksportować również za pomocą transportu morskiego: nie tylko w kontenerach, ale również po załadowaniu pełnych statków.

Możliwe, że firmom zagranicznym te proces jest już od dawna doskonale znany, jednak dla UAB Juodeliai było to nowe doświadczenie, które zmusiło do poszukiwania nowych rozwiązań w procesie produkcyjnym. W kwietniu statkiem przetransportowano ponad 2500 m3 drewna, co złożyło się na około 13 % miesięcznej produkcji. Została zmieniona specyfikacja opakowań, aby produkty docierały do odbiorcy w stabilnych opakowaniach zainwestowano w dodatkowe materiały mocujące. To jedynie pierwszy krok w dalszym rozwoju, podjęto już dalsze kroki w celu dalszego rozwoju, a także zlikwidowania aktualnych niedociągnięć. Mamy nadzieję, że transport wodny naszej produkcji będzie kontynuowany.

UAB Juodeliai chciałaby z tego miejsca podziękować swoim klientom oraz partnerom za ich pozytywną współpracę w organizacji transportu produkcji, za poszukiwanie alternatyw i dążenie do obopólnych korzyści.