UAB Juodeliai znalazło się wśród trójki finalistów, kandydatów do nagrody „Inwestor roku 2014” organizowanych przez „Investors‘ Forum“.

Zrzeszające największych inwestorów w litewską gospodarkę stowarzyszenie „Investors‘ Forum“ oceniło i nagrodziło przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i przedstawicieli mediów, którzy w 2014 roku mieli największy wpływ na poprawę środowiska biznesowego oraz klimat inwestycyjny w kraju. Zorganizowana w tym roku po raz czwarty ceremonia wręczenia nagród „Investors‘ Forum“ stała się już tradycją.

24 kwietnia 2015 r. w Wilnie odbyła się ceremonia wręczenia nagród, w której wśród finalistów znalazło się również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai. Spółka zgłosiła swoją kandydaturę w kategorii „Inwestor roku 2014″. Nagrody przyznawane są za postęp i wkład w rozwój litewskiej gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy. O tytuł „Inwestora roku” nasza firma zmagała się z takimi przedsiębiorstwami jak „Thermo Fisher Scientific Baltics“ oraz „Klaipėdos Smeltė“.

Oprócz wspomnianej kategorii można było zgłaszać kandydatury w kategoriach: „Odpowiedzialna firma”, „Dziennikarz biznesowy roku”, „Miejsce inwestycji – Litwa”, „Najlepszy nauczyciel ekonomiki” oraz „Najlepsze rozwiązanie polepszające środowisko biznesowe”.

Cieszymy się, że również w tym roku doczekaliśmy się uznania naszej odwagi, włożonego wysiłku, odpowiedzialnej i profesjonalnej pracy w 2014 r. Na koniec zeszłego roku UAB Juodeliai została ogłoszona zwycięzcą w konkursie „Nagroda innowacji 2014”, nominowana w konkursie Ministerstwa Gospodarki „Za zasługi dla biznesu” w kategorii „Regionalny lider bizensu”. W lutym tego roku przedsiębiorstwu została wręczona nagroda Litewskiego Urzędu Pracy „Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem”.

, ,