W czasie tradycyjnej akcji na rzecz przejrzystego biznesu UAB Juodeliai otrzymało świadectwo „Białej fali”

Dnia 18 maja br. po raz czwarty odbyła się akcja społeczna – „W tym kraju nie ma miejsca dla szarej strefy”, która powoli staje się już tradycją. Akcja ma za zadanie kształtowanie odpowiedzialnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, a także zaangażowanie mieszkańców w aktywne zmniejszanie szarej strefy w gospodarce. Kampania jest organizowana przez inicjatywę przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu – „Baltoji banga” („Biała fala”), do której przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przyłączyło się 17 lutego 2015 r.

W czasie kampanii przedstawiciele biznesu, stowarzyszeń oraz instytucji państwowych zbierają się na konferencji prasowej, podczas której dzielą się swoimi opiniami o szarej strefie i dyskutują o możliwych instrumentach zmniejszających zakres szarej strefy w gospodarce państwa. Na tegorocznej konferencji UAB Juodeliai oficjalnie otrzymało świadectwo Białej fali.

Firmy wykorzystujące znak Białej fali zobowiązują się do wykonywania przejrzystej polityki płacowej, udziału w konkursach (zamówieniach publicznych) oraz wykonywania wszelkich obowiązków podatkowych zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

,