Seminarium organizowane przez LNMMA w zakładzie przedsiębiorstwa UAB Juodeliai w Radziwiliszkach

Dnia 26 czerwca 2015 r. w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai odbyło się seminarium pod tytułem: „Cechy charakterystyczne metody grupowej stosowanej w celu ustalenia jakości drewna okrągłego”. Sprawozdanie przedstawił E. Petrauskas, przewodniczący stowarzyszenia świadczącego usługi pomiarowe z zakresu pomiaru drewna okrągłego (LNMMA). W seminarium wzięli udział przedstawiciele praktycznie wszystkich (42) przedsiębiorstw leśnych na Litwie. Na przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych został wybrany G. Paltanavičius, kierownik wydziału do spraw zasobów leśnych i handlu drewnem.

Przedsiębiorstwo UAB Juodeliai zostało członkiem wyżej wymienionego Stowarzyszenia od początku 2014 roku. Od dnia 1 listopada LNMMA (Litewskie Stowarzyszenie Niezależnych Mierniczych Drewna) ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę zgodności jakości i ilości drewna z umowami z dostawcami drewna okrągłego, a także za prowadzenie ewidencji magazynu drewna okrągłego.

W trakcie seminarium wykonano kontrolne pomiary drewna w stosach, które wykazały, że metoda grupowa nie jest wystarczająca do oceny wszystkich możliwych wad drewna. Pomiar jednostkowy drewna pozwala wykryć ich znacznie więcej.

Wszyscy uczestnicy seminarium mieli okazję wzięcia udziału w wycieczce do najnowszego zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa UAB Juodeliai. Z najnowocześniejszym zakładem przetwórstwa drewna ściętego w krajach Bałtyckich i w Polsce zapoznał ich dyrektor generalny przedsiębiorstwa – A. Zimnickas.

, ,