UAB Juodeliai wyniki działalności za pierwsze półrocze 2015 roku

W połowie roku, przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai pragnie podzielić się radosną nowiną o wzroście wskaźników działalności gospodarczej. W porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku, obrót wzrósł nawet o 84%.

Bez wątpienia największy wpływ na silny wzrost produkcji miała najnowsza linia obróbki drewna w Radziwiliszkach (najnowocześniejszy zakład obróbki drewna w krajach bałtyckich i Polsce), który wytwarza prawie połowę produkcji przedsiębiorstwa. W pierwszym półroczu bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, produkcja UAB Juodeliai wzrosła o prawie 84%.

Jeszcze nie tak dawno przedsiębiorstwo zaliczało się do kategorii małych i średnich firm. Dzisiaj, ze względu na znaczny wzrost liczby pracowników (w administracji i w trzech oddziałach produkcyjnych zatrudnionych jest ponad 400 pracowników), przedsiębiorstwo klasyfikowane jest w kategorii dużych firm.

Jeżeli również w najbliższym półroczu przedsiębiorstwo będzie pracowało równie skutecznie, na koniec roku można liczyć na realizację zaplanowanych celów: produkcja – 215.000 m3, obrót – 36 mln. Euro.

, ,