W zakładzie przedsiębiorstwa UAB Juodeliai w Jurze dokonano audytu

W dniu 13 sierpnia tego roku w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dokonano audytu. Audyt „IWAY must” miał charakter szkoleniowy, a przeprowadziła go spółka UAB „IKEA Industry Lietuva” będąca największym nabywcą produktów ubocznych uzyskanych podczas produkcji (trocin, zrębków, drewna opałowego) w wyżej wymienionym zakładzie UAB Juodeliai. Poza przedstawicielami UAB „IKEA Industry Lietuva“ z Litwy udział w audycie wziął także szwedzki przedstawiciel, który właśnie audytował przedsiębiorstwo.

Szczególną uwagę poświęcono nie tylko kwestiom bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, ale również czynnikom społecznym takim jak terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Audytorzy dokonali oceny wypłacalności przedsiębiorstwa UAB Juodeliai oraz prowadzonej przez niego przejrzystej polityki wynagrodzeń zgodnie z określonymi przepisami RL. Nie ominięto również funduszu charytatywnego „Juodeliai & Co” założonemu w 2009 roku.

Wykonanie audytu zostało potwierdzone bez znaczących uwag. Przedsiębiorstwo z wielkim zadowoleniem przyjmuje fakt, że w trakcie prowadzenia audytu zostały odnotowane pozytywne przykłady. Zgłoszone uwagi już zostały uwzględnione. Spółka UAB Juodeliai ceni partnerów, skłaniających nas do rozwoju i doskonalenia się.

,