Zarządzanie zadłużeniem kupujących w UAB Juodeliai

Wszystkie firmy powinny kontrolować zadłużenie kupujących, ale niektóre nie chcą inwestować w ten obszar działalności. Zajmująca się obróbką drewna firma UAB Juodeliai używa swojego narzędzia do zarządzania zadłużeniem od niemal dekady. Ubezpieczenie długu kupujących pomaga firmie w ochronie przed stratami wynikającymi ze zdarzeń handlowych i politycznych poza kontrolą przedsiębiorstwa.

UAB Juodeliai co roku ogłasza przetarg na polisę, w którym oferty składają trzy największe międzynarodowe zakłady ubezpieczeniowe. Od 2010 roku najlepsze warunki proponuje i wygrywa przetarg szwedzkie towarzystwo ubezpieczeniowe Atradius, z którym ponownie przedłużono kontrakt pierwszego lipca bieżącego roku.

Całość sprzedaży firmy z odroczonym terminem płatności podlega ubezpieczeniu kredytu kupieckiego – nawet sprzedaż dla najbardziej niezawodnych, stabilnych i kupujących od dawna klientów. Jest to polityka firmy mająca na celu wyeliminowanie ryzyka strat wynikających z niewywiązaniem się klientów z ich obowiązków. UAB Juodeliai negocjuje warunki kontraktu handlowego indywidualnie z każdym klientem, ale limit kredytowy jest określany przez towarzystwo Atradius.

Firma wybrała ubezpieczenie ryzyka kredytowego sprzedaży, ponieważ jest to najbezpieczniejsza forma zabezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa niezapłacone długi kupujących znacznie szybciej niż trwałaby windykacja za pośrednictwem stosownej firmy windykacyjnej. Pozwala to znacznie ograniczyć wpływ niekorzystnych zdarzeń na planowane przepływy gotówki, co ma pozytywny wpływ na efektywność biznesową i pomyślne działanie firmy.

,