UAB Juodeliai przedłużono certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania

W dniach 10-11 września 2015 roku w przedsiębiorstwie obróbki drewna UAB Juodeliai został przeprowadzony coroczny audyt kontrolny zintegrowanego systemu zarządzania. Miał on na celu ocenę zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowych norm jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001) oraz ustalenie możliwości usprawnienia procesów oraz dobrych praktyk.

Audyt kontrolny wykonał wieloletni partner UAB Juodeliai, uznane międzynarodowe towarzystwo certyfikujące „Bureau Veritas”. Audyt został przeprowadzony w biurze w Mariampolu oraz w oddziałach produkcyjnych w Radziwiliszkach oraz Kamieniu. Audytorzy w tym roku szczególną uwagę zwrócili na najnowszy dział produkcyjny UAB Juodeliai w Radziwiliszkach, który znacznie wpłyną na wzrost oraz rozwój firmy, jednocześnie przynosząc nowe wyzwania, jeszcze większą konieczność integracji wszystkich systemów oraz procesów zarządzania, mających na celu realizację zadań związanych z jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W czasie audytu w oddziałach UAB Juodeliai nie stwierdzono żadnych niezgodności. Audytorzy szczególnie pozytywnie ocenili działania mające na celu stałą poprawę zintegrowanego systemu zarządzania UAB Juodeliai, kompetencje pracowników oraz starania zarządu w kwestii realizacji postawionych celów i zadań oraz monitoring ich wykonywania.

Nie skrywamy radości z pozytywnych oceń audytorów oraz przedstawionych przez nich rekomendacji, zobowiązujemy się do dalszego dążenia, aby nasza firma nie tylko spełniała wszystkie wymagania standardów międzynarodowych ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, lecz także spełniała oczekiwania klientów co do najwyższej jakości produkcji, rozwijała się jako solidny partner biznesowy i społeczny, lider innowacji, zorientowany na zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój.

,