Zespół UAB Juodeliai wziął udział w szkoleniu z zakresu zarządzania konfliktami i stresem

Co roku kolektyw przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai bierze udział w wewnętrznych szkoleniach. Tegoroczne szkolenia odbyły się w dniach 16-17 października i objęły „Zarządzanie konfliktami i stresem”. W czasie dwudniowego szkolenia akcentowano przyczyny powstawania konfliktów i ich prewencję, kontrolę stresu oraz emocji powstających w czasie konfliktów. Szkolenia poprowadził kierownik programu szkoleń liderów ISM Executive School, doktor nauk społecznych Arvydas Būta.

Wyjątkowość tegorocznych szkoleń UAB Juodeliai - szczegółowy oraz oparty na sytuacjach z pracy drzewo wartości przedsiębiorstwa. Zostały zaznaczone wartości przedsiębiorstwa oraz ich przejawy w codziennej działalności, zarówno w kontaktach z kolegami, jak i partnerami zewnętrznymi. Wykształcone wartości przedsiębiorstwa mają wielki wpływ na spokojną, produktywną, rezultatywną, wolną od stresu, konfliktów, a także opartą na duchu zespołu pracę. Świadomość posiadanych wspólnych wartości na również wpływ na unikanie sytuacji konfliktowych.

Kolektyw UAB Juodeliai ze szkoleń wewnętrznych wrócił bogatszy o nową wiedzę, ciekawe doświadczenia oraz wiadomości o nowoczesnych praktykach zarządzania konfliktami, które mają pozytywny wpływ na efektywną pracę z klientami i partnerami.

,