Osiągnięcia przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai w roku 2015

Najważniejsze fakty i liczby 2015 roku:

  • Osiągnęliśmy obrót – 33,6 mln. EUR roczny wzrost – 51 %;
  • Produkcja osiągnęła 206.000 m3 co daje wzrost produkcji o 52 %;
  • Zostaliśmy członkiem inicjatywy przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu „Baltoji banga” (Biała fala);
  • Pomyślnie przeszliśmy audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®);
  • Znaleźliśmy się wśród trójki finalistów, kandydatów do nagrody „Inwestor roku 2014” organizowanych przez „Investors‘ Forum“;
  • Zajęliśmy II miejsce (w kategorii dużych firm) w konkursie Litewskiego Urzędu Pracy w kategorii „Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem”;
  • Pozytywnie zakończył się audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania;
  • Po raz pierwszy w historii spółki został wynajęty statek o nośności 3000t na którym przetransportowano produkty firmy do Europy Zachodniej.