UAB Juodeliai pomyślnie przeszło coroczny audyt systemu łańcucha produkcji FSC®

W dniach 4-5 lutego 2016 roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai został przeprowadzony coroczny audyt recertyfikacyjny Forest Stewardship Council® (FSC®), który miał na celu ocenę, na ile działalność przedsiębiorstwa oraz wdrożone w nim procesy odpowiadają wymogom standardów FSC®. Coroczny audyt został przeprowadzony przez międzynarodową kompanię certyfikacyjną UAB „NEPCon Lt“.

W dniach audytu przedstawiciele UAB „NEPCon Lt“ odwiedzili główną siedzibę UAB Juodeliai w Mariampolu, działy produkcyjne, spotykali się z pracownikami oraz partnerami firmy. Audytor pozytywnie ocenił poglądy przedsiębiorstwa co do zobowiązań do przestrzegania wymogów standardów FSC®, stałe doskonalenie działalności i procesów w dążeniu do osiągnięcia celów w dziedzinie jakości, ochrony środowiska, ochrony pracy oraz równomiernego wykorzystania surowców.

Po zakończniu tegorocznego audytu, cieszymy się z pozytywnych ocen wystawionych przez audytorów z UAB „NEPCon Lt“, a także z przygotowanych przez nich wartościowych uwag i rekomendacji, które zachęcają nas do dalszego rozwoju, zobowiązują do osiągania jeszcze wyższych standardów jakości oraz innowacji, konsekwentnej, zrównoważonej pracy w zakresie ochrony środowiska.

,