Młodzież interesuje się możliwościami pracy w UAB Juodeliai

W lutym bieżącego roku w Szkole Młodzieży w Radziwiliszkach odbyły się tradycyjne już „Dni Kariery”, w czasie których uczniowie odwiedzili zakład produkcyjny przedsiębiorstwa obróbki drewna w UAB Juodeliai w Radziwiliszkach.

Uczniowie zostali przydzieleni o grup zajęciowych według wieku. Uczniowie wyższych klas spotkali się z przedstawicielami Centrum Szkolenia Technologii į Biznesu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Radziwiliszkach. W czasie kolejnych zajęć można było „sprawdzić się” w rożnych zawodach į specjalnościach. Chłopcy ze starszych klas udali się do zakładu produkcyjnego UAB Juodeliai, w którym zapoznali się zadaniami jakie w zakładzie obróbki drewna stoją przed operatorami maszyn oraz szlifierzem. Takie imprezy pozwalają uczniom na kształtowanie ich kariery į odpowiedni wybór dalszego kierunku nauki, przyszły zawód oraz pracę.

Miejsca pracy proponowane przez UAB Juodeliai zostały zaproponowane również podczas Dni Kariery na Kowieńskim Uniwersytecie Technologicznym (KTU), które odbyły się 1 marca. Dnia 17 marca będziemy gościć na Dniach Kariery na Wileńskim Uniwersytecie Technologicznym im. Giedymina (VGTU), o tych wydarzeniach będziemy informować w najbliższych nowościach UAB Juodeliai.

,