UAB Juodeliai rozpoczęło współpracę z Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai, doceniając wagę nauki, wychowania oraz kształcenia młodzieży, a także mając na względzie edukację przyszłych pokoleń pracowników, za pośrednictwem Fundacji „Juodeliai & Co” stale poszukuje partnerów w środowiskach akademickich.

Na początku bieżącego roku przedsiębiorstwo podpisało umowę o współpracy z Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie, której podstawowym celem jest motywacja studentów do uzyskiwania najlepszych wyników w nauce, uczestnictwa w praktykach, badaniach naukowych, tworzenia i realizacji wspólnych projektów badawczych, organizacji konferencji i seminariów naukowych.

Realizując postanowienia umowy, w dniu 28 czerwca br. w czasie ceremonii wręczenia dyplomów, jeden ze studentów specjalizacji Obróbka drewna, który napisał najlepszą pracę dyplomową, otrzymał od UAB Juodeliai jednorazowe stypendium. Tegoroczni absolwenci tej specjalizacji byli pierwszymi, program studiów uzyskał akredytację zaledwie przed trzema laty.

Specjalizacja Obróbka drewna w ramach programu studiów Leśnictwo obejmuje technologie wstępnej obróbki drewna, obróbkę oraz ochronę hydrotermiczną, technologie produkcji wyrobów inżynieryjnych z drewna, projektowanie oraz produkcję mebli. Ta specjalizacja jest ważna dla naszego przedsiębiorstwa, ponieważ jest najbliższa prowadzonej przez nas działalności oraz kształci innowacyjnych specjalistów w tej dziedzinie.