UAB Juodeliai uczestniczy w projekcie założenia szkółki – plantacji pokazowej drzewek bożonarodzeniowych i roślin ozdobnych

Po raz pierwszy na Litwie, we współpracy z trzema instytucjami: Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie, Przedsiębiorstwa Państwowego Leśna Plantacja Szkolna w Dąbrowie (Dubrava) oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai, zostanie założona szkółka – plantacja pokazowa drzewek bożonarodzeniowych i roślin ozdobnych.

Podpisując umowę o współpracy, strony potwierdzają ogólne założenia współpracy w dziedzinie drzewek bożonarodzeniowych, pogłębiania wiedzy studentów, dzielenia się doświadczeniami i, w miarę możliwości, wdrażania wspólnych projektów mających na celu kształcenie i rozwój zdolności biznesowych studentów Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie.

Praca w takiej szkółce nie będzie nowością dla studentów Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie. Co roku część studentów udaje się do pracy oraz na płatne praktyki do plantacji drzewek choinkowych w Danii. Ten projekt umożliwi studentom odbycie takich praktyk w ojczyźnie oraz zapoznanie się z organizacją przedsiębiorstwa drzewek bożonarodzeniowych, integrując zajęcia z ekonomiki, organizacji biznesu i finansów.

UAB Juodeliai ma zaszczyt przyłączyć się do procesu kształcenia przyszłych specjalistów leśnictwa oraz ich zdolności biznesowych, a także cieszy się z możliwości udziału w unikalnym projekcie współpracy biznesu ze środowiskami akademickimi.