UAB Juodeliai wspomoże finansowanie kierunku studiów z zakresu nauk o drewnie i handlu

W dniu 26 lipca br. na Uniwersytecie Alesandrasa Stuginskisa odbył się nabór na studia na kierunkach zamawianych. Kierunki zamawiane powstają na konkretnych szkołach wyższych w ramach konkretnych kierunków studiów, uwzględniając sytuację na rynku pracy.

Finansowanie takiego kierunku studiów polega nie tylko na podpisaniu standardowej umowy pomiędzy uczelnią a studentem. Zwierana jest umowa trójstronna pomiędzy studentem, pracodawcą, który zobowiązuje się do zatrudnienia absolwenta przynajmniej na okres trzech lat, oraz uniwersytetem, gwarantującym odpowiednie wykształcenie. Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa otrzymał 98 takich miejsc, z czego 6 miejsc zamawianych – na specjalizacji nauka o drewnie i handel.

Finansowanie celowe programu studiów nauki o drewnie į handel zostało wsparte również przez przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai. Przedstawiciel firmy wziął udział w rozmowie kwalifikacyjnej ze studentami, po której podjęto ostateczną decyzję o zawarciu umowy, w ramach której UAB Juodeliai zobowiązało się sfinansować 20% kosztu studiów wybranego studenta (pozostałe 80% pokrywane jest ze środków państwowych), ale także zatrudnić studenta w firmie po zakończeniu studiów. Uczestnictwo w takim projekcie stwarza dla firmy doskonałe warunki do przygotowania odpowiedniego specjalisty, przyszłego pracownika firmy.