UAB Juodeliai przedłużono certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania

W dniu 5 września 2016 roku w przedsiębiorstwie obróbki drewna UAB Juodeliai został przeprowadzony coroczny audyt kontrolny zintegrowanego systemu zarządzania. Miał on na celu ocenę zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowych norm jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001) oraz ustalenie możliwości usprawnienia procesów oraz dobrych praktyk.

Audyt kontrolny został wykonany przez wieloletniego partnerea UAB Juodeliai, międzynarodowe towarzystwo certyfikacyjne „Bureau Veritas”. Audytorzy, którzy odwiedzili centralę firmy oraz zakłady produkcyjne w Radziwiliszkach i Jurze, nie stwierdzili niezgodności.

W czasie audytu szczególnie pozytywnie oceniono następujące elementy systemu zarządzana ochroną jakości i środowiska, zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa: stanowisko kierownictwa, rozumienie przez wszystkich pracowników oczekiwań klientów, kompetencje personelu i stałe dążenie do usprawniania systemu zarządzania.

Pozytywne oceny audytorów motywują przedsiębiorstwo do dalszej analizy wymagań i oczekiwań klientów, usprawniania procesów biznesowych, ustalanie ryzyka oraz możliwości procesów, wdrażanie najnowszych systemów zarządzania jakością oraz ochroną środowiska, odpowiadającym normom ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.