UAB Juodeliai zostało członkiem stowarzyszenia „Žinių ekonomikos forumas“

Od 20 września br przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai jest członkiem stowarzyszenia „Žinių ekonomikos forumas“ (Forum gospodarki opartej na wiedzy). Stowarzyszenie już piętnaście lat działa jako ekspercka organizacja pozarządowa, dążąca do budowy konkurencyjnego państwa poprzez twórczość oraz wiedzę. Podstawowe kierunki działalności stowarzyszenia to postępowy i innowacyjny biznes, kształcenie ustawiczne i oparte na wiedzy zarządzanie państwem. Stowarzyszenie jednoczy ponad 50 członków, przedstawicieli różnych sektorów: biznesu, nauki, państwa i społeczeństwa.

UAB Juodeliai zainteresowało członków stowarzyszenia jeszcze w zeszłym roku, biorąc udział w konkursie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, gdzie dostało się do finałowego etapu w kategorii przedsiębiorstw przemysłu tradycyjnego (wdrażanie innowacji w swojej działalności). Uwagę przyciągnęła również działalność firmy w dziedzinie edukacji. Jedna z takich inicjatyw – uczestnictwo w projekcie założenia szkółki – plantacji pokazowej drzewek bożonarodzeniowych i roślin ozdobnych.

Cieszymy się, że dołączyliśmy do ekipy liderów w swoich dziedzinach, których głos liczy się w przyjmowaniu decyzji na szczeblu państwowym.