UAB Juodeliai – najważniejsze liczby į fakty 2016 roku:

  • Osiągnięto obrót 35 mln. EUR;
  • Produkcja wyniosła 222.000 m3;
  • Otrzymaliśmy nominację do „Gazeli Roku 2016“;
  • Zostaliśmy członkiem stowarzyszenia „Forum gospodarki opartej na wiedzy“;
  • Pomyślnie przeszliśmy audyt recertyfikacyjny zintegowanego systemu zarządzania;
  • Rozpoczęliśmy współpracę w działaności akademickiej z współpracę z Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie;
  • W Kolonii (Niemcy) rozpoczął pracę nasz stały przedstawiciel;
  • Wzięliśmy udział w pierwszej w Krajach Bałtyckich konferencji użytkowników palet organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Palet (EPAL) i Komitet Narodowy dla Krajów Bałtyckich;
  • Dostaliśmy się do finałowego etapu „Firmy ekonomii wiedzy”;
  • Pomyślnie przeszliśmy audyt recertyfikacyjny systemu łańcucha produkcji Forest Stewardship Council® (FSC®).