UAB Juodeliai zostało członkiem stowarzyszenia „Investors’ Forum“

Od stycznia bieżącego roku przedsiębiorstwo obróbki drewna UAB Juodeliai zostało członkiem stowarzyszenia „Investors’ Forum“. „Investors’ Forum“ to samodzielne, całkowicie niezależne i samorządne stowarzyszenie biznesowe łączące Litewską ekonomikę z największymi i najbardziej aktywnymi inwestorami. Misja stowarzyszenia: we współpracy z instytucjami państwowymi i społecznością biznesową wzmacniać środowisko biznesowe i klimat inwestycyjny na Litwie.

„Investors’ Forum“ już od pięciu lat organizuje razem z Rządem Litwy doroczne forum, które stało się już tradycyjnym miejscem spotkań, w których udział biorą prezydenci Republiki Litewskiej, Marszałkowie Sejmu, ministrowie gospodarki, finansów, pracy i opieki społecznej, przedstawiciele Banku Litwy, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, merowie miasta Wilna.

Podstawowy cel działalności stowarzyszenia działającego już 18 lat (założone w 1999 roku) i łączącego dzisiaj ponad 50 członków – racjonalne i korzystne dla biznesu decyzje. UAB Juodeliai jest członkiem stowarzyszenia „Investors’ Forum“ od stycznia 2017 roku.