Spółka Juodeliai przyczynia się do wspierania dobrowolnych inicjatyw

We wrześniu 2016 r. drzwi tworzyła odnowiona Klinika Prawa przy Uniwersytecie Wileńskim (KPUW). Celem Kliniki Prawa jest bezpłatne udzielanie pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych, organizacji pozarządowych oraz firm na etapie ich zakładania. Wsparcia udzielają studenci ostatnich lat studiów Wydziału Prawna UW pod opieką pracowników naukowych wydziału, fachowych adwokatów i prawników.

Inicjatywa ta jest dobrowolna, bezpłatna i niezbędna osobom, które nie stać na usługi świadczone przez doświadczonych fachowców oraz ich opłacenie. Dla studentów prawa zaś jest to świetna możliwość nabycia wiedzy zawodowej i zarazem udzielenia pomocy ludziom. Program łączy w sobie rozwój edukacji prawniczej, pomoc ludziom w obronie ich praw oraz praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy przez studentów. Do inicjatywy dołączyło sporo partnerów: opiekunów, mecenatów i fundatorów, wśród nich też Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna Juodeliai ZSA.

Rok 2016 miał dla Kliniki Prawa UW bardzo duże znaczenie: osiągnięta została granica 50 000 porad prawnych, z pomocą opiekunów odnowione zostały pomieszczenia, aby organizacja mogła skutecznie kontynuować działalność i realizować swoją misję. Odnowione i uporządkowane pomieszczenia zapewniają milszy klimat w obsłudze i świadczeniu pomocy ludziom, zaś nowoczesne technologie umożliwiają udzielanie pomocy przez Internet lub na odległość ludziom z całej Litwy. Studenci w Klinice Prawa UW udzielają ludziom doradztwa „na żywo” oraz za pomocą transmisji wideo wysokiej jakości, zapewniając przy tym bezpieczną wymianę danych.