UAB Juodeliai przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości wśród specjalistów sektora leśnego

Jeszcze w ubiegłym roku, w ramach współpracy trzech instytucji (Kolegium Leśnego i Inżynierii Środowiska, przedsiębiorstwa państwowego Leśnictwo Doświadczalno-Edukacyjne w Dąbrowie oraz spółki zajmującej się obróbką drewna – UAB Juodeliai) utworzono plantację demonstracyjno-edukacyjną z drzewkami bożonarodzeniowymi i roślinami dekoracyjnymi.

Pierwsze pokolenie studentów już bierze udział w procesie: zlicza realne inwestycje i zajmuje się sadzeniem nowej roślinności. Studia w kolegiach trwają trzy lata, za ten czas drzewka urosną niewiele, dlatego w kolejnym etapie, tj. po realizacji, udział weźmie już inne pokolenie studentów. Takie ukierunkowane studia przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do wychowania przyszłych specjalistów sektora leśnego oraz rozwoju przedsiębiorczości wśród nich.