Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę

Spółka zajmująca się obróbką drewna Juodeliai znalazła się w drugiej edycji raportu Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów o 1000 przedsiębiorstw, które zainspirowały Europę. Raport zawiera listę przedsiębiorstw drobnych i średnich w Europie, które najbardziej inspirują i najdynamiczniej się rozwijają. By uzyskać możliwość znalezienia się na tej liście, spółki nie tylko miały wykazać wzrost dochodów w ciągu ostatnich trzech lat, ale też wyprzedzić konkurentów w swoim kraju.

1000 spółek odnotowało ponad 100-procentowe roczne tempo wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat, zaś dynamikę wzrostu 100 największych przedsiębiorstw oszacowano na ponad 730 procent. Nawet 20 procent spółek działających w branży produkcyjnej i inżynieryjnej, które znalazły się w raporcie, stanowią największy sektor. W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa stworzyły ponad 43 procent nowych miejsc pracy. Bezsporny jest poziom innowacyjności: na 1000 spółek przypadło niemal 8000 patentów i zarejestrowanych znaków towarowych, tj. dwukrotnie więcej niż w 2016 r.

5 września tego roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli raport został zaprezentowany publicznie. W przedsięwzięciu wziął udział dyrektor generalny spółki Juodeliai A. Zimnickas i jej dyrektor S. Bitinas.

Przedsięwzięcie poprowadził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis i dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów Xavier Rolet. W imprezie uczestniczyli również europosłowie, przedstawiciele mediów lokalnych i międzynarodowych.

Podczas prezentacji dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów mówił o niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają najprężniej rozwijające się spółki na kontynencie we wdrażaniu innowacji, tworzeniu nowych miejsc pracy i umacnianiu europejskiej gospodarki przyszłości.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że Europa potrzebuje spółek dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych, bowiem właśnie one są podstawą rozwoju gospodarki przyszłości i tworzenia miejsc pracy.

W raporcie znalazło się 5 spółek z Litwy, tymczasem spółka Juodeliai została zaproszona na imprezę jako jedyna przedstawicielka nie tylko Litwy, ale i całego regionu bałtyckiego. Cieszymy się z tego, że zostaliśmy uznani za najprężniej rozwijającą się spółkę mającą wkład w europejską gospodarkę przyszłości.

Więcej informacji o metodyce, pełną bazę danych spółek i wersję PDF publikacji można znaleźć w Internecie pod adresem www.1000companies.com