W UAB Juodeliai z powodzeniem przeprowadzono ponowny audyt polegający na monitorowaniu systemów jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

W dniach 30-31 sierpnia 2017 roku w spółce Juodeliai przeprowadzono zewnętrzny audyt polegający na monitorowaniu systemów zarządzania (w ramach ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001). Ponownego audytu dokonała międzynarodowa spółka certyfikacji „Bureau Veritas” – wieloletni partner przedsiębiorstwa Juodeliai.

Audytorzy, którzy złożyli wizytę w biurze głównym spółki oraz w zakładach produkcyjnych w Jūrė, Akmenynai i Radziwiliszkach, nie odnotowali żadnych odstępstw i uchybień. Dobra ocena audytorów jest zachętą do dalszego zwiększania efektywności działań, do przewidywania różnego rodzaju ryzyka w procesach przy zastosowaniu narzędzi zapobiegawczych i poszukiwań nowych możliwości poprzez wdrażanie najnowszych międzynarodowych standardów zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.