Spółka UAB Juodeliai – jeden z liderów w sektorze litewskiego przemysłu

W wyłonieniu liderów sektora przemysłu, organizowanym przez dziennik Verslo žinios, udział wzięły spółki, które w Centrum Rejestrów złożyły swoje sprawozdania finansowe przed dniem 31 maja 2017 r. i trafiły na listę największych spółek litewskich.

Na pierwszym etapie tych wyborów selekcja odbywała się z uwzględnieniem kryterium finansowego: dochodów ze sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem oraz zmian tych kryteriów w stosunku do poprzedniego roku finansowego. Na listę trafiło po 5 spółek, przodujących w sektorze przemysłowym według każdego z powyżej wymienionych kryteriów. Ponadto, selekcji zostały poddane wyłącznie spółki o dodatnich wynikach działalności w roku 2016.

Spółka przeróbki drewna UAB Juodeliai na pierwszym etapie wyborów ulokowała się między 20 pozostałymi spółkami, na drugim zaś, w drodze głosowania powszechnego, zajęła miejsce wśród trzech najmocniejszych firm sektora przemysłowego.