Spółka UAB Juodeliai angażuje się w założenie naukowo-demonstracyjnej plantacji roślin drzewiastych

Kontynuując temat omawianego wcześniej projektu, do którego realizacji przyczyniła się spółka z branży obróbki drewna UAB Juodeliai , pragniemy podzielić się radością z faktu, że dany projekt nie tylko przyczynia się do aktywizacji przedsiębiorczości specjalistów z branży leśnej, lecz również rozszerzy możliwości badań naukowych nad hodowanymi na plantacji roślinami drzewiastymi. Kolejnym celem realizowanego projektu jest propagowanie nowych sposobów plantacyjnej hodowli drzewek świątecznych, krzewów jagodowych, roślin leczniczych i upraw energetycznych.

Firma UAB Juodeliai jest jednym ze sponsorów projektu, udzielająca wsparcia finansowego, dzięki któremu plantacja została ogrodzona; nabyto również niezbędne maszyny i narzędzia, a także środki chemiczne i sadzonki krzewów jagodowych i wierzb energetycznych.