Podstawowe liczby i fakty z działalności przedsiębiorstwa Juodeliai za rok 2017:

  • Osiągnięty obrót – 37 mln. euro;
  • Ilość wytworzonych produktów – 222 000 m3;
  • Członkostwo w stowarzyszeniu Investors‘ Forum;
  • Skuteczne przeprowadzenie powtórnego audytu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • Podpisanie umowy agencyjnej z przedstawicielem w Chinach;
  • Wkroczenie do etapu końcowego w wyborach firmy w gospodarce opartej na wiedzy (GOW);
  • Skuteczne przeprowadzenie rocznego audytu ogniwa łańcucha produkcyjnego Rady Zarządzania Lasami (FSC®);
  • Lokata w rankingu spośród 1 000 firm inspirujących Europę (grupa giełdy papierów wartościowych w Londynie);
  • Jeden z liderów sektora przemysłowego Litwy.