UAB Juodeliai tradycyjnie uczestniczyła w targach pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami „Dni kariery w WUT im. Giedymina (VGTU) 2018”

„Dni Kariery w WUT im. Giedymina 2018” to największe w Wilnie przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami, trwające prawie dwa miesiące. Spotykają się tu najzdolniejsi studenci oraz najbardziej obiecujące organizacje biznesowe i sektora publicznego. Ogółem liczy ponad 5 000 uczestników.

W odbywających się dn. 15 marca bieżącego roku targach kontaktów biznesowych Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (VGTU) – „Dni Kariery 2018” tradycyjnie już czwarty rok z rzędu uczestniczyło również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

W tym roku targi kontaktów biznesowych cieszyły się rekordowym zainteresowaniem sektora biznesowego – swoje stoiska miało ponad 100 przedsiębiorstw i organizacji, które miały doskonałą możliwość zapoznania się ze swoimi przyszłymi praktykantami i pracownikami. Studenci mieli szansę znaleźć miejsca odbycia praktyk, rozpocząć albo zmienić drogę kariery, poznać szczegóły kulis biznesu, zamienić kilka słów z przedstawicielami najbardziej znanych przedsiębiorstw.

Uczestnictwo w tego typu imprezach pozwala przedsiębiorstwu zaprezentować się docelowemu audytorium studentów VGTU oraz miasta Wilna, zwiększyć rozpoznawalność marki handlowej wśród studentów, odnaleźć młodych specjalistów, którzy być może uzupełnią szeregi pracowników przedsiębiorstwa oraz nawiązać kontakty z obiecującymi studentami i członkami wspólnoty Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.