W UAB Juodeliai pomyślnie wykonano doroczny audyt systemu ogniwa produkcji FSC®

W przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono doroczny audyt ogniwa produkcji FSC®, którego celem jest ocena zgodności działalności przedsiębiorstwa w myśl wymogów normy Ogniwa produkcji (FSC-STD-40-004 V3), Drewna kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) oraz Marek handlowych (FSC-STD-50-001 V2-0). Doroczny audyt wykonała międzynarodowa organizacja certyfikacyjna UAB NEPCon Lt.

Podczas trwającego cztery dni audytu (15 marca, 19-20 marca raz 29 marca), w oparciu o odnowione wymogi normy, dokonano przeglądu procedur ogniwa produkcji, zanalizowano System zasad należytej staranności (DDS). W jednostkach produkcyjnych przedsiębiorstwa sprawdzono przyjęcie surowców, produkcję produktów, wystawianie i ewidencję dokumentów sprzedaży i transportu. Zarówno w jednostkach produkcyjnych, jak i w siedzibie głównej rozmawiano z odpowiedzialnymi pracownikami.

Po zakończeniu audytu możemy wyrazić zadowolenie nie tylko z pozytywnej oceny biegłego rewidenta UAB NEPCon Lt, lecz również cennych uwag oraz zaleceń, zachęcających do doskonalenia i dążenia do jeszcze wyższych norm jakości.