Spółka UAB Juodeliai wzmacnia swoje kompetencje

Z połową lata bieżącego roku stanowisko dyrektora spółki przeróbki drewna UAB Juodeliai objął Ignas Stasiukonis, posiadający długoletnie doświadczenie zarządzania w sektorze finansów i budowy oraz w dziedzinie biznesu międzynarodowego.

Nowy przewodniczący spółki będzie bezpośrednio odpowiedzialny za płynność codziennej działalności spółki oraz jej konsekwentny rozwój zarówno w optymizacji istniejących procesów, wdrażaniu nowości, jak i w realizacji strategii długoterminowej spółki.

Ma się nadzieję, że zmiany związane z objęciem stanowiska kierownika na najwyższym szczeblu przez nową osobę pozwolą na jeszcze skuteczniejsze i bardziej jakościowe dążenie spółki do osiągnięcia celów i realizacji zadań.