Spółka UAB Juodeliai przyczynia się do krzewienia litewskich wartości artystycznych

W ostatnim dniu lata w Wilnie została otwarta nowa przestrzeń sztuki i zabytków historycznych piśmiennictwa litewskiego – nowe muzeum prywatne – Centrum Poznawcze Sztuki Litewskiej Tartle. W muzeum eksponowany jest zbiór Funduszu Sztuki Litewskiej, utworzony przez jednego z partnera prawnego spółki UAB Juodeliai – R. Valiūnasa wraz z partnerami kancelarii adwokackiej Ellex Valiūnas.

Mimo że zbiór znajdujący się w Centrum Sztuki Tartle jest oficjalnie prezentowany jako zbiór korporacyjny Ellex Valiūnas, podstawowym jego inspiratorem i kolekcjonerem słusznie by było nazwać Rolandasa Valiūnasa, założyciela kancelarii i partnera wiodącego.

Kolekcjoner zdradza, że prawie połowa prac przywędrowała tu z różnych zagranicznych licytacji, galerii, sklepów, pozostała zaś – nabyta na Litwie. Jeden z największych prywatnych zbiorów sztuki dostępnych dla społeczeństwa Europy Centralnej zaczęto tworzyć jeszcze w 2000 roku. Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć unikalne wartości litewskiej sztuki i historii, podziwiać ponad 7 tysięcy eksponatów odsłaniających wartości sztuki litewskiej i artefakty historyczne od dziedzictwa kulturowego z okresów pogańskich aż do sztuki współczesnej. Wśród eksponatów znajduje się również największy zbiór obrazów w Wilnie.

Otwarcie Tartle zgromadziło mnóstwo przedstawicieli strefy biznesowej, politycznej i społecznej, wśród nich również UAB Juodeliai – jednego z mecenasów Centrum Poznawczego Sztuki Litewskiej. Cieszymy się z okazji udzielenia społeczeństwu możliwości pogłębiania wiedzy na temat historii Litwy za pośrednictwem sztuki, zbierania i przywożenia z powrotem na Litwę rozrzuconego po świecie lituanistycznego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a najważniejsze – jego udostępnienia społeczeństwu.

Wystawy w centrum będą zmieniane dwa razy do roku, a od środka października nowe muzeum zostanie otwarte również dla grup zwiedzających. Więcej informacji o muzeum na stronie tu.