W przedsiębiorstwie UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania

W dniach 20-22 września 2018 r. w przedsiębiorstwie UAB Juodeliai został przeprowadzony audyt zewnętrzny systemów zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007). Celem audytu było dokonanie oceny zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami określonymi w międzynarodowych normach z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), a także określenie ewentualnych dziedzin doskonalenia systemu zarządzania.

Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez długoletniego partnera spółki UAB Juodeliai – międzynarodową firmę certyfikującą Bureau Veritas. Audytorzy odwiedzili biuro centralne firmy w Mariampolu oraz oddziały produkcyjne w Jūrė, Akmenynai i Radviliškis.

W toku audytu przeprowadzonego w przedsiębiorstwie wyszczególnione zostały następujące mocne strony systemu zarządzania dotyczące jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników: pogląd kierownictwa, zobowiązanie się przed jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, wyjaśnienie wszystkim pracownikom świadomości istotnej roli potrzeb klientów, kompetencje personelu, stałe doskonalenie systemu, identyfikacja i przestrzeganie stosowanych wymogów normatywnych oraz imię niezawodnej firmy na rynku. Pozytywna ocena udzielona przez audytorów zachęca firmę do dalszego uskuteczniania procesów przedsiębiorstwa.