Podstawowe liczby i fakty z działalności przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna UAB Juodeliai za rok 2018

  • Osiągnięty obrót – 46 mln EUR;
  • Ilość wytworzonych produktów – 229 000 m3;
  • Skutecznie przeprowadzony coroczny audyt systemu łańcucha dostaw przez Radę Zarządzania Lasami (FSC®);
  • Skutecznie przeprowadzony audyt powtórnej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007);
  • Drugi rok z rzędu Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę;
  • Wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001;
  • Dokonano eksportu ponad 90% gotowych produktów z drewna;
  • Wartość inwestycji wspierających przekroczyła 1 mln EUR.