UAB Juodeliai inwestuje 40 mln EUR w nowy zakład produkcyjny

W skutek wzrostu sprzedaży o 26% i uzyskania kilkakrotnie większego zysku za rok 2018 przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna UAB Juodeliai rozpoczyna budowę fabryki elementów do pakowania na światowym poziomie o mocy dwukrotnie większej w stosunku do zakładu działającego obecnie.

Nowa fabryka elementów do pakowania ma zostać zbudowana w Mariampolu, na działce o powierzchni 20 ha, obok WSE w Mariampolu. Wartość ogólna inwestycji projektu sięga 40 mln euro. Nowy zakład ma zaoferować ok. 100 miejsc pracy – obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 400 osób.

Wszystkie procesy odbywające się w nowej fabryce będą maksymalnie zautomatyzowane i standaryzowane, aby umożliwić połączenie szybkości z elastycznością. W fabryce zostanie zainstalowana nieposiadająca analogów na całym świecie linia cięcia, produkowana przez niemieckie przedsiębiorstwo Linck Holzverarbeitungstechnik GmbH, działające na rynku już od 200 lat. Nietypowy wyrób jest tworzony wspólnym wysiłkiem, z zastosowaniem doświadczenia nagromadzonego przez UAB Juodeliai i zalet technicznych Niemców. W produkcji linii zostaną zastosowane rozwiązania technologiczne, które zostaną przedstawione na szerokim rynku dopiero po zrealizowaniu naszego projektu.

Projekt jest finansowany przez wieloletniego partnera firmy – Šiaulių Bankas. Ta instytucja finansowa współpracuje z nami zarówno w okresach trudnych, jak i okresach rozkwitu. Cieszymy się, że mamy takiego partnera, który razem z nami dąży do korzyści na długą metę i wspiera wzrost przedsiębiorstwa oraz realizację ambicyjnych celów.

Budowa gmachu zakładu produkcyjnego powinna zostać skończona przed końcem bieżącego roku. Wycięcie pierwszej belki w nowej fabryce planowane jest na wrzesień 2020 r. Po zrealizowaniu projektu inwestycji przedsiębiorstwo pretenduje na drugie miejsce pod względem wielkości wśród producentów elementów paletowych w całej Europie. UAB Juodeliai planuje wzrost obrotu do wartości 110 mln euro.