UAB Juodeliai jest w drodze realizacji projektu wdrożenia systemu zarządzania LEAN

W dniu 13 kwietnia 2019 r. zespół pracowników przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dokonał istotnego kroku – w tym dniu odbyły się wstępne szkolenia Lean, które dały start dla dwuletniego projektu wdrażania systemu zarządzania Lean. W szkoleniu wzięło udział ponad 40 pracowników przedsiębiorstwa – kierownictwo ogniwa wyższego i średniego, pracownicy administracji. Na dalszych etapach projektu planowane jest zaangażowanie maksymalnej liczby pracowników zakładu produkcyjnego.

Projekt zaplanowany na dwa lata jest podzielony na etapy. Na każdym z etapów pracownicy będą zapoznawani z różnymi metodami i narzędziami Lean: 5S, Kaizen, PDCA, Praca Standaryzowana, SMED, TPM, Kanban, Hoshin Kanri i in., które znajdą zastosowanie w codziennej działalności firmy. Ponieważ domyślne stosowanie tych metod często nie zapewnia oczekiwanych wyników, niezbędne jest opracowanie systematycznej i konsekwentnej realizacji.

W toku wdrażania projektu przedsiębiorstwo UAB Juodeliai będzie współpracować z największą spółką litewską, wdrażającą metodę Lean – Lean.lt (partner Honsha), która dotychczas udzieliła skutecznego wsparcia takim firmom jak UAB Girteka Logistics, UAB Vičiūnų Grupė, UAB Vilniaus Duona i wielu innym.

Mamy nadzieję, że dzięki wdrożeniu projektu wewnątrz firmy zostanie stworzona kultura stałego doskonalenia, bazująca na niższym wykorzystaniu zasobów, eliminacji lub pomniejszeniu procesów niemających wartości dla klienta i firmy, w skutek czego zostanie stworzona wyższa wartość dla klienta, zwiększy się przewaga konkurencyjna firmy.