Dobiegł końca audyt systemów zarządzania spółki UAB Juodeliai

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dobiegł końca audyt kontroli systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007). Audyt kontroli został przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas. Audytorzy odwiedzili biuro centralne firmy w Mariampolu oraz zakłady produkcyjne w Akmenynai, Kozłowej Rudzie i Radziwiliszkach.

Cel audytu – ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm dotyczących audytu, ocena, w jaki sposób system zarządzania pozwala na konsekwentne dążenie do osiągnięcia ustalonych przez organizację celów i polityki, ocena możliwości systemu zarządzania oraz zapewnienia zgodności organizacji z obowiązującymi wymaganiami określonymi w ustawach, regulaminach i umowach, określenie ewentualnych dziedzin doskonalenia systemu zarządzania.

Zespół audytowy przeprowadził uzasadniony pod względem zarządzania procesowego audyt, największą uwagę udzielając dla istotnych aspektów systemu zarządzania, ryzyk i celów. W wyniku audytu systemów zarządzania wyróżnione zostały następujące mocne strony systemu zarządzania z zakresu jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy: stanowisko kierownictwa, zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyjaśnienie wszystkim pracownikom ważności zrozumienia potrzeb klienta, kompetencje personelu, stałe doskonalenie systemu, identyfikacja i wykonywanie obowiązujących przepisów normatywnych, imię niezawodnej firmy na rynku. W wyniku audytu stwierdzono, że system zarządzania spółki UAB Juodeliai w zasadzie spełnia wymagania normy przedmiotowego audytu. Firma wykazała się adekwatnym ulepszeniem i udoskonaleniem systemu zarządzania.