Projekt spółki UAB Juodeliai, który rozpoczął się wiosną 2019 r. od szkoleń wprowadzających Lean, nabiera obrotów

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai, w którym tej wiosną startowały szkolenia wprowadzające LEAN, stosuje już w codziennej pracy trzy podstawowe narzędzia Lean: Asaichi, Kaizen i 5S. Narzędzia te posiadają certyfikowanych liderów – pracowników firmy, którzy dbają o realizację każdego z nich.

Chcemy z radością oznajmić, że już prawie jedna czwarta pracowników firmy wzięła udział w co najmniej jednym szkoleniu wewnętrznym Lean. Co dzień dla pracowników od najniższego do najwyższego ogniwa odbywają się zebrania Asaichi, stanowiska pracy są porządkowane i wyposażane z zastosowaniem metody 5S, pracownicy zgłaszają i realizują oferty Kaizen, za które otrzymują ocenę i zostają odznaczeni.

Każda z wymienionych metod już niesie wartość dodatnią w znaczeniu bezpieczeństwa i wydajności pracy przedsiębiorstwa, jak i w znaczeniu finansowym, w związku z tym planujemy kontynuować realizację projektu wdrażania systemu zarządzania Lean, zwiększając liczbę przeszkolonych osób, zachęcając pracowników do zaangażowania się oraz uzupełniając działalność przediębiorstwa nowymi metodami Lean.