Projekt spółki UAB Juodeliai dotyczący budowy zakładu produkcyjnego elementów opakowaniowych uznany został za projekt o znaczeniu regionalnym

Na mocy postanowienia Rady Samorządu Mariampol i Departamentu Rozwoju Regionalnego (przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) projekt spółki UAB Juodeliai dotyczący budowy zakładu produkcyjnego elementów opakowaniowych uznany został za projekt o znaczeniu regionalnym.

Projekt spółki UAB Juodeliai dotyczący budowy zakładu produkcyjnego elementów opakowaniowych spełnia istotne kryteria uznawania projektów rozwoju społecznego, gospodarczego i/lub infrastruktury regionów za projekty o znaczeniu regionalnym.

Po zrealizowaniu projektu firma nie tylko zostanie jednym z największych producentów elementów paletowych w całej Europie, lecz również stworzy około 100 nowych miejsc pracy w regionie Mariampol.