Informacja UAB Juodeliai dla klientów i partnerów

Bez względu na zakłócenia spowodowane przez COVID-19 w całym świecie przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai funkcjonuje nadal bez znacznych przeszkód.

Firma UAB Juodeliai zrealizowała niemało procedur w celu ograniczenia ryzyka rozpowszechniania się COVID-19 miedzy pracownikami firmy oraz między pracownikami i klientami. Czynności te są bardzo istotne dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia naszego personelu i partnerów.

Mimo że znaczna część administracji firmy od środka marca pracuje zdalnie, trzy oddziały produkcyjne naszego przedsiębiorstwa kontynuują pracę w sposób nieprzerwany, zaś cały zespół firmy działa konsekwentnie, aby zrealizować Państwa zamówienia oraz pozostałe zaciągnięte na siebie obowiązki.