UAB Juodeliai jako pierwsze w Europie Wschodniej został członkiem Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Palet

W celu umocnienia swojej pozycji w chińskim przemyśle paletowym w kwietniu bieżącego roku przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dołączyło do Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Palet. Mamy nadzieję, że członkostwo i udział w stowarzyszeniu umożliwią przedsiębiorstwu lepsze zrozumienie kultury przemysłu paletowego w Chinach, udział w podejmowaniu poszczególnych decyzji, przedstawianie zaleceń, a tym samym przybliżenie się w większym stopniu do swojego klienta, dla którego ważne jest posiadanie zrównoważonego łańcucha dostaw surowców.

Jesienią bieżącego roku otwierając nowy zakład produkcyjny z najszybszą na świecie linią produkcyjną krótkich elementów opakowań UAB Juodeliai stanie się gwarantem stabilności systemu zaopatrzenia klienta. Chiny będąc jedną z największych gospodarek na świecie są coraz ważniejsze dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai i przyczyniają się do promowania nie tylko nazwy UAB Juodeliai, ale także Litwy na świecie.