Produkcja UAB Juodeliai osiągnęła rekordowych ilości

W pierwszym półroczu 2020 r. przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai wyprodukowało rekordową ilość produkcji. W stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. wzrosła ona prawie o 6%: w 2019 r. wyprodukowano 130 004 m3, a w tym samym okresie 2020 r. – 137 883 m3 produkcji. Cieszymy się, że mimo skutków COVID-19 w pierwszym półroczu 2020 r., które były wyzwaniem dla wielu firm produkcyjnych, zdolność produkcyjna UAB Juodeliai nie tylko nie spadła, a nawet wzrosła.