Skutecznie dobiegł końca audyt recertyfikacyjny systemów zarządzania spółki UAB Juodeliai

W dniach 22-23 lipca 2020 r. w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzony został audyt recertyfikacyjny systemów zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018). Celem audytu była ocena zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymogami międzynarodowych norm jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa higieny i pracy (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018) oraz określenie możliwych dziedzin doskonalenia systemów zarządzania.

Zespół firmy Bureau Veritas Lit wykonał w ramach audytu wszelkie wymagane czynności procesowe, skupiając uwagę na istotne aspekty, ryzyka oraz cele systemu zarządzania. Audytorzy odwiedzili biuro centralne spółki w Mariampolė oraz zakłady produkcyjne w Jūrė, Akmenynai i Radviliškis. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące zalety systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem higieny i pracy: pogląd kierownictwa, wyjaśnienie wszystkim pracownikom znaczenia zrozumienia potrzeb klienta, kompetencje personelu oraz stałe doskonalenie systemów.

W toku audytu nie stwierdzono niezgodności. Pozytywne oceny audytorów inspirują spółkę do dalszych skutecznych procesów biznesowych. Po zakończeniu audytu możemy śmiało cieszyć się zarówno z pozytywnych ocen audytorów, jak i z pożytecznych uwag, które zachęcają firmę UAB Juodeliai do dalszego doskonalenia się i dążenia do wyższych standardów.