W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai wdrożyło w roku 2018 system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymogi określone w normie ISO 27001. W dniu 8 października b. r. odbył się już drugi audyt zewnętrzny, w toku którego stwierdzono, że spółka ocenia ryzyko bezpieczeństwa informacji w sposób należyty i posiada wdrożone skuteczne środki kontroli celem ochrony poufności, ciągłości i dostępności informacji. Ponadto audyt ujawnił, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi powyższej normy.