UAB Juodeliai – wielki mecenas wystawy MO w Mariampolu

Aby zaangażować jak najwięcej osób w dyskusję o kulturze i sztuce oraz utrzymać relacje z litewskimi miastami i regionami, Muzeum MO postanowiło przywieźć do Mariampola jedną ze swoich najpopularniejszych wystaw. 28 maja br. w Centrum Kultury w Mariampolu otwarto wystawę Muzeum MO „Pojawienie się gatunków. DNA lat 90.”, która stanowi część ekspozycji i prezentuje dziewiąte dziesięciolecie XX w.

Na wystawie można poznawać i odkrywać znane zjawiska, jak też rozpoznać osobliwe postacie tego okresu – typy. Styl lat 90. został wybrany nieprzypadkowo – dziś znów jest popularny na całym świecie. Ta dekada jest ważna dla Litwy nie tylko ze względu na modę – to są też pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości.

Otwarcie wystawy w Mariampolu to także nowy etap współpracy między Muzeum MO a spółką UAB Juodeliai, która zajmuje się obróbką drewna. To dzięki tej przyjaźni są i będą wspierane gościnne wystawy Muzeum MO w Mariampolu oraz tworzone sprzyjające warunki do zwiedzania muzeum dla lokalnej społeczności.

UAB Juodeliai wspierała Muzeum MO w sezonie 2019-2020 – to właśnie wtedy powstała słynna wystawa „Pojawienie się gatunków. DNA lat 90.”. Spółka od wielu lat stara się przyczyniać do edukacji i promować zajętość młodzieży mariampolskiej, dlatego cieszymy się, że możemy to zrealizować, sprowadzając najlepsze muzeum na Litwie, a tym samym wesprzeć inicjatywę „Sztuka dostępna dla wszystkich”.