Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przyczyniło się do konkursu dla uczniów pt. „Z powrotem na łono przyrody!”

Wyższa Szkoła Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie (KFEEUAS) w dniu 11 czerwca b. r. przeprowadziła konkurs-kwiz pt. „Z POWROTEM NA ŁONO PRZYRODY!”, który zdobył wielką popularność. Celem konkursu było promowanie leśnictwa, zarządzania przyrodą i architektury krajobrazu wśród uczniów krajowych szkół ogólnokształcących.

Zadanie projektu – zainteresowanie litewskiej młodzieży (uczniów) „zielonymi” dyscyplinami (leśnictwem, ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, ekologią, arborystyką, bioenergetyką i in.). W konkursie-kwizie wzięło udział 37 klas z 31 szkół kraju. Na ceremonię nagradzania zaproszone zostały klasy, które zajęły cztery szczytowe miejsca, wraz z wychowawcami. Podczas imprezy wręczone zostały zespołom listy podziękowania od ministra środowiska i kierownictwa KFEEUAS, różnego rodzaju prezenty i nagrody upominkowe zainicjowane przez fundatorów, wśród których – przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

Cieszymy się z możliwości przyczynienia się do funduszu nagród konkursu w sposób przeznaczenia specjalnych nagród i promowania „zielonych dyscyplin” w gronie potencjalnych pracowników.