W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca okresowy audyt nadzoru nad systemami zarządzania

W dniach 18-19 sierpnia 2021 r. w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzony został zewnętrzny audyt nadzoru nad systemami zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018). Celem audytu było dodanie do zakresu certyfikacji nowego oddziału produkcyjnego w Mariampolu, ocena zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymogami międzynarodowych norm jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa higieny i pracy (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018) oraz określenie możliwych dziedzin doskonalenia systemów zarządzania.

Audyt nadzoru przeprowadzony został przez długoletniego partnera firmy UAB Juodeliai – międzynarodową firmę certyfikacyjną Bureau Veritas Lit. Audytorzy odwiedzili biuro centralne spółki w Mariampolė oraz zakłady produkcyjne w Jūrė, Akmenynai, Radviliškis i Mariampolu.

W toku audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności. Świadczy to o tym, że firma UAB Juodeliai skutecznie realizuje wymogi norm zarówno w oddziałach działających od lat, jak i w nowo otwartym zakładzie.