W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca zewnętrzny audyt nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai w 2018 r. wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami normy ISO 27001. W dniach 20-22 września bieżącego roku odbył się już trzeci zewnętrzny audyt nadzoru, który przeprowadzony został przez długoletniego partnera firmy – międzynarodową spółkę certyfikacyjną Bureau Veritas Lit.

W toku audytu nadzoru stwierdzono, że przedsiębiorstwo UAB Juodeliai ocenia ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji w sposób właściwy i stosuje skuteczne środki kontroli w celu zapewnienia poufności, jednolitości i dostępności informacji. Zakres certyfikacji obejmuje również nowy oddział produkcyjny w Mariampolu, którego faktyczne systemy bezpieczeństwa ocenione zostały jako odpowiadające nadzwyczaj wysokiemu poziomowi. W toku audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności z wymogami normy.