Spółka UAB Juodeliai trafiła na listę firm najbardziej korzystnych dla kariery kobiet

Portal 15 min po raz pierwszy stworzył ranking firm, w którym spółki litewskie uszeregowały się ze względu na największe osiągnięcia kobiet. Według określonych kryteriów wyselekcjonowano ogółem 600 firm, spośród których utworzono TOP 100.

Podstawowe kryteria: liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, największe wynagrodzenia za pracę dla kobiet, równość wynagrodzeń oraz kobieta na stanowisku kierownika najwyższej rangi.
 
Cieszymy się, że przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai trafiło na listę TOP 100 litewskich firm, w których obowiązuje zasada równości płci i wynagrodzenia między przedstawicielami różnych płci są niemal jednakowe, zaś w zarządzie kobiety zajmują połowę lub nawet większą część stanowisk.