W UAB Juodeliai skutecznie przeprowadzono audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC

W ostatnim tygodniu marca bieżącego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono coroczny audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC. Za ostatni rok zaktualizowano aż dwie normy FSC (Łańcucha Pochodzenia Produktu i Korzystania ze Znaków Towarowych).

Celem audytu było dokonanie oceny zgodności działalności UAB Juodeliai z wymogami norm Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3-1), Pozyskiwania Drewna Kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) i Korzystania ze Znaków Towarowych (FSC-STD-50-001 V2-1). Coroczny audyt został przeprowadzony przez długoletniego partnera przedsiębiorstwa – międzynarodową organizację certyfikującą UAB NEPCon Lt.

Audyt rozpoczęto w centralnym biurze przedsiębiorstwa w Marijampolė. Kontroli poddane zostały Procedury Łańcucha Pochodzenia Produktu, analizie – System Zasad Należytej Staranności (SZNS), zgodność procedur z wymogami norm po zaktualizowaniu. W kolejnych dniach audytu odwiedzono oddziały produkcyjne przedsiębiorstwa w Jūrė, Akmenynai, Radviliškis oraz Marijampolė. Sprawdzono w nich przebieg procesu odbioru surowców, wytwarzania produktów, wystawiania i ewidencji dokumentów sprzedażowych i przewozowych. Ponadto audytor UAB NEPCon Lt odwiedził jednego z dostawców usług na zamówienie i wziął udział w sprawdzaniu zgodności wykonawcy z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ręcznego wyrąbywania lasu.

Po zakończeniu audytu możemy cieszyć się nie tylko z pozytywnej oceny uzyskanej od audytora UAB NEPCon Lt, lecz również z pożytecznych zaleceń, które zachęcają do doskonalenia się i osiągania coraz wyższych standardów.