W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca okresowy audyt nadzoru nad systemami zarządzania

W sierpniu 2022 r. w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzony został zewnętrzny audyt nadzoru nad systemami zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018). Celem audytu była ocena zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymogami międzynarodowych norm jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018) oraz określenie możliwych dziedzin doskonalenia systemów zarządzania.

W toku audytu w spółce wyszczególniono następujące mocne strony systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy: stanowisko kierownictwa, wyjaśnienie ważności zrozumienia potrzeb klienta wszystkim pracownikom, kompetencje personelu oraz stałe doskonalenie systemu. W toku audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności.