W UAB Juodeliai skutecznie przeprowadzono coroczny audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC

W marcu bieżącego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono coroczny audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC.

Długoletni partner przedsiębiorstwa międzynarodowa organizacja certyfikująca UAB NEPCon Lt, przez którą przeprowadzony został audyt, oceniała zgodność działalności UAB Juodeliai z wymogami norm Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3-1), Pozyskiwania Drewna Kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) i Korzystania ze Znaków Towarowych (FSC-STD-50-001 V2-1).

Coroczny audyt został skutecznie przeprowadzony i nie ujawnił żadnych niezgodności. Pozytywna ocena dodatkowo świadczy o tym, że firma stawia przed sobą najwyższe wymagania i nie uznaje kompromisów wobec jakości. Przedstawiciele spółki UAB Juodeliai cieszą się, że pożyteczne zalecenia audytora UAB NEPCon Lt zachęcają do doskonalenia się i osiągania coraz wyższych standardów jakości.